WAT DOEN WIJ

GreenOrange heeft een business concept ontwikkeld waarmee je een duurzaam bedrijf op kan starten in plastic recycling in een opkomende economie. 
Dit concept omvat alle aspecten van bedrijfsvoering en dient als blauwdruk bij het opzetten van een business plan. Door middel van marktonderzoek is dit concept gevalideerd waarbij is gekeken naar de lokale infrastructuren, verdienmodellen en toepasbare technologieën.
GreenOrange ondersteund bedrijven die het GreenOrange concept omarmen en helpt deze bedrijven bij het opzetten van business plannen, ondersteund tijdens de opstartfase van het bedrijf en adviseert over verdere bedrijfsontwikkeling. 

HOE WERKEN WIJ

Wij beginnen met het opstellen van een plan hoe in uw geval het Green Orange concept vertaald gaat worden naar een business plan en later naar de praktijk. Hierbij kijken wij naar wat u nodig heeft. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij een sturende rol vervullen of juist een ondersteunende rol bij het uitrollen van het GreenOrange concept.
Wij vinden het belangrijk dat er meer bedrijvigheid komt in opkomende economieën maar ook dat deze bedrijvigheid op een duurzame manier gebeurd. Een duurzame bedrijfsvoering is geïntegreerd in het GreenOrange concept vanuit ecologisch, economisch en sociologisch oogpunt.